מדבקות משלוח

מדבקות משלוח

מדבקות משלוח מיועדות להדבקה על אריזות

מדפיסים עליהן את פרטי השולח

וכותבים עליהן את פרטי הנמען.

ניתן ליצרן בכל גודל ועם כל הפרטים המבוקשים בהתאם לצרכי הלקוח

הצעות מחיר במייל נא לציין: שם חברה, איש קשר, וטלפון

גודל מדבקה, כמות מבוקשת, סוג הח

ומר,יעוד המדבקה, וקובץ ההדפסה