מדבקות יין

מדבקות יין

מדבקות מיוחדות לבקבוקי יין 

ומדבקות למשקאות חריפים

כוללות אופציות מיוחדות בהדפסה בחיתוך 

ובחומרי המדבקות

בייצור מיוחד לפי צרכי הלקוח